Gudsteneste

Minimum tre søndagar i månaden samlast vi til gudsteneste klokka 11:00. Vi samlast til fellesskap, forkynning og tilbeding. Ein gong i månaden feirer vi nattverd saman.Det er søndagsskule for to aldersgrupper utanom når det er familiegudsteneste. Vi legg stor vekt på fellesskap etter gudstenesta og gler oss over å vere mange som pratar saman over noko godt å ete og drikke.

Powered by Cornerstone