Tenestegrupper

I forsamlinga vår har me fem tenestegrupper som er knytt til søndagssamlingane.

I ØVM ynskjer me at våre medlemmer skal få høve til å engasjera seg. I utgangspunktet vil me ikkje at folk skal vere engasjert meir enn ein søndag i månaden, slik at me kan bidra i anna arbeid ut over vår forsamling, me ynskjer å vere engasjert i noko som er større enn oss. 

 

Nedanfor kan du sjå tenestegruppene med deira respektive leiarar. Ta kontakt med ein av dei, eller med forsamlingsleiar om du ynskjer å engasjere deg!

 

Mat og Pynting: Astrid Dimmen

Sang og musikk: Ingeborg Berget

Teknisk: Aleksander Berget

Søndagsskole: Ingunn Stensland

Møteleiing: Steffen Stensland

Til toppen