Smågrupper

I ØVM ynskjer vi å satse på smågrupper. Vi har bibelgrupper, misjonsforeiningar og andre typar smågrupper. Vi trur at det å vere med i eit mindre livsnært fellesskap er noko som gjer at vi veks i tru og kjennskap til Jesus. I disse mindre gruppene får vi tene kvarandre ved at vi ber for kvarandre og formidlar trua til kvarande og på den måten er med å på å bære kvarandre gjennom livet. Om du ynskjer å vere med i ei slik smågruppe er det berre å ta kontakt med forsamlingsleiar.

Til toppen