Gudsteneste

Vi har gudstenester kl. 11 tre søndagar i månaden. Det varierar kven som talar og ofte er det talarar frå andre stader som kjem og deler Guds Ord. Vi samlast for å lytte til forkynning, for å be, lovsynge og bekjenne trua vår saman. Det er regelmessig nattverd i løpet av året. Om det ikkje er familiegudsteneste, som me har ein gong i månadene er det søndagsskule, ei gruppe som er frå 3 år og opp til skulealder, og ei gruppe som er frå første klasse og oppover. 

Ein søndag i månaden er det møte klokka 17:00, dette møtet har me i lag med VIM (Imf Volda).

Til toppen