Kva skjer?

Ørsta/Volda misjonsforsamling er meir enn aktivitetane våre; det er menneska som høyrer til fellesskapet. Me ynskjer å vere eit fellesskap som strekk seg ut over aktivitetane me er ein del av samstundes som me trur at det organiserte er viktige møtestadar kor relasjonar kan bli etablerte oss i mellom, og mellom oss og Jesus. 

 

Kjerneverksemda vår er gudstenestene og smågrupper. I tillegg driv me noko utadretta for born og unge og ulike grupper i samfunnet vårt. 

Til toppen