Siste del av januar

I januar fortsett vår rolege start på året og det vert diverre ikkje møter. Digitale alternativ og møte mellom mennesker.

På grunn av fortsetting av restriksjonar vert det ikkje fleire møter i januar. Dette synes vi er trasig men vi gler oss til å kunne samlast att. 

Når det går så lenge utan aktivitet vil vi gjerne oppmode folk om å treffast til ein gåtur, samlast med gode smitteverntiltak og innføre dei rammene som anbefalingane gjer oss. Er det nokon i forsamlinga du ikkje har truffe på ei stund? Kva med ein telefon eller ein spasertur?

Kvar søndag er det ei digital gudsteneste, kanskje kan du invitere ein ven på besøk for å sjå denne saman og prate om det etterpå? Vi anbefalar og foreiningar og bibelgrupper å starte opp att med dei rammene det gjev. Vi treng å kome saman for å legge kvarandre fram for Gud i bøn, påkalle han og søke han i hans ord saman. 

Til toppen